مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1382
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ب.آ
  صنایع غذایی/ مدیر منطقه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  پخش تکساران پارمیس
  بازاریابی و فروش/ رئیس فروش
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  پخش باراکا
  بازاریابی و فروش/ رئیس فروش
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  کاله
  بازاریابی و فروش/ مدیر برنامه ریزی منطقه شمال
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  ریز موج سیستم(مدیسک)
  مهندسی صنایع/ مسئول تضمین کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com