مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه سمنان / معدل 14.26

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com