مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد علوم خاک
  گرایش فیزیک و حفاظت خاک /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 15.91
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم خاک /دانشگاه ملایر / معدل 15.37

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه ی 2 و 1
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: اپراتوری پیشرفته
 • منابع اطلاعاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه ای
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هیدروپونیک
 • علوم گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرورش گیاهان دارویی
 • علوم گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرورش قارچ
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کشت زعفران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه ی 2 و 1
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: اپراتوری پیشرفته
 • منابع اطلاعاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه ای
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هیدروپونیک
 • علوم گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرورش گیاهان دارویی
 • علوم گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرورش قارچ
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کشت زعفران
https://.com