مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه آزاد کرج
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد کرج

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  انرژی اتمی کرج
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: پروژه پایان نامه ارشد (سنتز رادیو دارو)

 • خرداد ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۰
  تماد (تولید مواد اولیه داروپخش)
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس کنترل کیفی و تحقیقات

  توضیحات: کار آموز

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • cheme office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com