مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت برق منطقه ای باختر - شرکت بتانیر
  کارشناس مسئول حراست

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
https://.com