مختصری از من

فعالیت تخصصی در طب اسب در ۴ سال گذشته و انجام عملیات مامایی تخصصی اسب ( تشخیص ابستنی و درمان بیماریهای تولید مثلی) در ۳ سال گذشته

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه ازاد واحد کرج

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  دامداری افظلیان نایینی
  پزشکی درمانیپرستاری/ دامپزشک مقیم

  توضیحات: دامپزشک مقیم و سرپرست بیمارستان فارم با بیش از ۸۰۰۰ راس دام

https://.com