مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی ( فوتسال ، رزمی ، بدنسازی)
 • ورزشی ( فوتسال ، رزمی ، بدنسازی)

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • هنر
  100% Complete
  عنوان مدرک: داستان ، شعر ، طراحی ، نقاشی ، فیلم و هر زمینه دیگر...
 • روانشناسی کاربردی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ورزشی ( فوتسال ، رزمی ، بدنسازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • چرت و پرت گفتن و مسخره بازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهِ تهش
دانش تخصصی
 • هنر
  100% Complete
  عنوان مدرک: داستان ، شعر ، طراحی ، نقاشی ، فیلم و هر زمینه دیگر...
 • روانشناسی کاربردی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ورزشی ( فوتسال ، رزمی ، بدنسازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • چرت و پرت گفتن و مسخره بازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهِ تهش
https://.com