مختصری از من

یک نیروی فعال و پی گیر و در عین حال چند کاربره و قابل ارتقا ،تمامی مدیران اسبق بنده رضایت کامل را از بنده داشتن

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اراک

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  مخابرات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس و پشتیبان نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: سایبرتک
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک: سایبرتک
 • پشتیبانی نرم افزارهای تحت وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی سرورهای hp
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم عاملهای لینوکس
  20% Complete
  عنوان مدرک: مخابرات
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • جامع تدارکات مخابرات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حضور و غیاب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: سایبرتک
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک: سایبرتک
 • پشتیبانی نرم افزارهای تحت وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی سرورهای hp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com