مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1379
  کارشناسی علوم سیاسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی شیراز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ایرانسل
  بازرس

  توضیحات: برگزاری همایش 4G در غرب استان مازندران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقم ورزش های گروهی بخصوص فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com