مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش مخازن هیدروکربوری /دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران / معدل 17.15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  پژوهشگاه صنعت نفت
  مهندسی نفت/معدن/ مهندس نفت- واحد شبیه سازی

  توضیحات: شبیه سازی ژئواستاتیستیک میدان نفتی سروش
  شبیه سازی ازدیاد برداتش از میدان نفتی سروش با استفاده از نرم افزار PETREL
  شبیه سازی ازدیاد برداشت از میدان نفتی آزادگان با استفاده از نرم افزار PETREL
  شبیه سازی میدان گاز پارس جنوبی (فاز 12 و 14)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1 مقاله داخلی در زمینه ازدیاد برداشت 2مقاله علمی پژوهش در زمینه ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق فوم و SAG 1 مقاله بین المللی ISI در زمینه تاثیر ناهمگنی مخزن در عملکرد تزریق فوم امتزاج ناپذیر در محیط متخلخل جهت ازدیاد برداشت

پروژه ها

 • شبیه سازی فاز 12 و 14 پارس جنوبی
  مهندس نفت- شبیه سازی

  توضیحات: همکاری با شرکت توسعه نفت و گاز پارس- همکاری با پژوهشگاه نفت

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی نفت- شبیه سازی- ازدیاد برداشت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • PETRELنرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار CMG
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نفت- شبیه سازی- ازدیاد برداشت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com