مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم انسانی
  گرایش مدیریت کسب و کار /دانشگاه ارشاد دماوند ( واحد تهران )

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فروشگاه تاتی
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

  توضیحات: مدیریت بخش پوشاک

https://.com