مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس انفورماتیک
 • فروردین ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۸
  شرکت سهیل سخت افزار
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Windows server 2008 Application
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Mikrotik Router OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: Sematek academy
 • A+ Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنیl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermediate degree in Iran_Aus academy
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Windows server 2008 Application
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
 • Mikrotik Router OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: Sematek academy
 • A+ Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنیl
https://.com