مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی علوم سیاسی
  /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  فرش فروشی
  آزاد

افتخارات

 • 1383
  دعوت به تیم ملی دانشجویان فوتبال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی فوتبال
 • ورزشی فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com