مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  دکتری Management
  گرایش Bussiness Adminstartion /دانشگاه Bahar Bussiness School / معدل 19

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  راه حل های منابع انسانی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر پروژه های منابع انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام پروژه تحلیل مدل های ذهنی مدیران موفق درسه حوزه صنعت نفت و گاز ، بانک، سینما و مقایسه آنها با یکدیگر استاد راهنما: دکتر رحیم فرضی پور

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل تست های روانشناسی و مدیریتی قبل از استخدام
  مجری پروژه

دانش تخصصی

 • Skills & Abilities PERSONAL QUALITIES • positive, can-do and pragmatic approach • Confidence and credibility • high degree of emotional intelligence and empathy • Ability to juggle priorities • Ability to work flexibly a
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • • Microsoft; word, Excel and PowerPoint
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Skills & Abilities PERSONAL QUALITIES • positive, can-do and pragmatic approach • Confidence and credibility • high degree of emotional intelligence and empathy • Ability to juggle priorities • Ability to work flexibly a
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com