مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.86

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت سینکو
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • تیر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت معماران ابیانه
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰
  موسسه جهاد تحقیقات مجد
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • اسفند ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  موسسه حسابرسی ژرف بین
  مالی و حسابداری/ حسابرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال و فوتسال

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com