مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه شهید رجایی / معدل 17.4

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آلماتک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Web Developer

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390

پروژه ها

 • 1395

افتخارات

 • 1395
 • 1395
 • 1392

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • Network engineering
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: CEH (هکر قانونمند)
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: PWk
 • Angular 2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Php MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML,CSS,BOOTSTRAP,JS,JQ,AJAX,TS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git-SVN
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crawler Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Test
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • Network engineering
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: CEH (هکر قانونمند)
 • Network Security
  80% Complete
  عنوان مدرک: PWk
 • Angular 2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Php MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML,CSS,BOOTSTRAP,JS,JQ,AJAX,TS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git-SVN
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crawler Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Test
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com