مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش برق /دانشگاه شهید یزدانپناه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com