مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
  گرایش روابط بین الملل /دانشگاه علوم و تحقیقات

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شورای شهر تهران
  کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقالات متعددی در روزنامه های کثیرالنتشار کشور با موضاعات: بحران یمن ترکیه انرژی هسته ای توافق هسته ای، شیفت درون پارادایمی هویت ملی منافع ملی پادشاهی عربستان بحران دولت عراق انتخابات آمریکا روند تغییر در سیاست خارجی چین چرخش در سیاست خارجی امریکا به سمت آسیای شرقی و ....

پروژه ها

 • 1395
  توافق هسته ای و شیفت درون پارادایمی در سیاست خارجی ایران
  محقق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به تحقیق در زمینه سیاست خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه
 • علاقمند به سیاست خارجی ایران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: علوم سیاس و روابط بین الملل
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: روابط بین الملل
 • روزنامه نگاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: علوم سیاس و روابط بین الملل
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: علوم سیاس و روابط بین الملل
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: روابط بین الملل
 • روزنامه نگاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: علوم سیاس و روابط بین الملل
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com