مختصری از من

بسیار منظم و دارای روحیه تیمی و قدرت حل مساله بالا
پیگیری کار تا مرحله انجام و وظیفه شناس

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com