مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین / معدل 17.3

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم وسپیدار و هلو و بلوط و نفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلی
دانش تخصصی
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com