مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه بینالود / معدل 16

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • زبان آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • زبان آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com