مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مديريت صنعتي
  گرایش توليد وعمليات /دانشگاه آزاد اسلامي
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه آزاد اسلامی زد / معدل 17.23
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز / معدل 14.38

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  دانشگاه ازاد شیراز
  منابع انسانی و آموزش/ کارآموز

  توضیحات: کارآموز دانشگاه ازاد شیراز در قسمت معاونت آموزش و بایگانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  چاپ مقاله ای با عنوان برسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری و کیفیت محصول در کارخانه لاستیک دنا در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد نوآوریهای تحقیقاتی
 • 1396
  چاپ مقاله ای با عنوان بررسی اثر توانمند ساز های EFQM بر کیفیت ادرک شده با استفاده از نقش میانجی گری نتایج مرتبط با منابع انسانی و جامعه و خط مشی (مطالعه موردی: صنایع مواد غذایی ب . آ) در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد نوآوریهای تحقیقاتی
 • 1395
  چاپ مقاله ای با عنوان بررسی اثر توانمند ساز های EFQM بر کیفیت درک شده بواسطه نتایج (مطالعه موردی: شرکت پیشگامان شهر فسا) دراولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • تنیس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با سیستم عامل ویندوز Win10- Win8- Win7-Vista- XP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار AMOS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار Word و مجموعه Offise
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com