مختصری از من

تسلط کامل به برنامه حسابداری تدبیر وامین سیستم و همکاران سیستم و اشنایی با سایر برنامه های مالی در حد نیاز .اتسلط بر برنامه های EXCEL , WORD

سوابق تحصیلی

 • 1366 تا 1370
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ساوه صنعت بسپار
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: کلیه ثبتها و ارائه اظهار نامه و گزارشات فصلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت حسابرسی تراز نما
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

  توضیحات: ثبت فعالیتهای مالی چندین شرکت به صورت همزمان جهت تهیه اظهار نامه عملکرد سالیانه

 • خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت بازرگانی یاسمین مد
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: شرکت در زمینه واردات و پخش پوشاک فعالیت داشت

 • تیر ۱۳۷۹ تا آبان ۱۳۸۵
  شرکت دی پی اف ایی
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: شرکت در زمینه خدمات تعمیر و نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت داشت .

 • شهریور ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۷۹
  صنایع دندانپزشکی صدا
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: شرکت در زمینه تولید یونیتهای دندانپزشکی فعالیت داشت .

 • شهریور ۱۳۷۴ تا خرداد ۱۳۷۹
  شرکت ترمه البرز و شیرین بال
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری

  توضیحات: شدکت تولید کننده پارچه بود.

 • اردیبهشت ۱۳۶۹ تا مرداد ۱۳۷۴
  شرکت حسابرسی بالنده و ترازنما
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری
https://.com