مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش پژوهشگری /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دنیای اقتصاد
  روزنامه نگار
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دنیای اقتصاد
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روزنامه نگار
https://.com