مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی /دانشگاه علوم تحقیقات تهران-دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.5
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت سیماران
  مهندسی صنایع/ کارشناس سیستم ها و روش ها

  توضیحات: کارشناس آموزش-نیاز سنجی و اثربخشی آموزش پرسنل
  تهیه شرح وظایف و بازبینی آنها
  ارزیابی عملکرد پرسنل

 • آذر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت صنعتی شهاب خودرو
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و استراتژی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲
  سامانده سازان بدیع
  مهندسی صنایع/ کارشناس پروژه

  توضیحات: تدوین برنامه استراتژی شرکت نیرو محرکه
  طراحی فرآیندهای کاری شرکت نیرو محرکه
  تدوین برنامه استراتژی شرکت کشت و صنعت کارون
  طراحی فرآیندهای کاری شرکت کشت و صنعت کارون
  تدوین شرح مشاغل شرکت طیف سایپا

 • مهر ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
  لیزینگ پارسیان
  کارشناس لیزینگ مسکن

  توضیحات: بررسی شرایط مشتریان و متقاضیان -
  تشکیل پرونده-
  اعتبار سنجی مالی متقاضیان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی فرآیندهای کاری , استراتژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیاز سنجی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایزو 10015
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS-6.5
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی فرآیندهای کاری , استراتژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیاز سنجی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایزو 10015
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com