مختصری از من

دارای مدرک آفیس و روش های تبلیغات حرفه ای
دارای دیپلم کامپیوتر و گذراندن دوره های رایانه (برنامه نویسی پاسکال)
دارای روابط عمومی خوب و داشتن روحیه کار تیمی و منظم
مسئولیت پذیر – قابل اعتماد و برنامه ریز دقیق در کارها

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی علوم ارتباطات
  گرایش روابط عمومی /دانشگاه دانشگاه مشهد / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آموزشی و انتشاراتی مبتکران
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه آموزشی علوی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ معاونت امور شعب و مشاور آموزشی و جذب
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  مرکز آموزشی مرآت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و پشتیبانی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com