مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه نجف آباد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت شبنم گستر شروین و شتاب صنعت کالا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: مدیریت ارشد دو شرکت یک نفر بودند

 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت پولاد گداز اسپادانا
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • تیر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت گداز کوبان سپاهان
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • مهر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  شرکت سما اندیشان اسپادانا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • تیر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت بتن ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

افتخارات

 • 1390
  انجام مدیریت مالی سه شرکت بصورت همزمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری acc60
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com