مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش ای تی /دانشگاه آزاد زنجان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com