مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1396
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش حقوق خصوصی /دانشگاه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 18
https://.com