مختصری از من

قابلیت یادگیری بسیار سریعی دارم. در زمینه های زیادی تجربه دارم. خلاقیتم در انجام کار های هنری بالاست. انعطاف پذیر و صبورم و می توانم در اکثر شرایط سازگار باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش اسلامی /دانشگاه سوره
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.21

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مشاور معماری طرح فضا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارآموز معماری

  توضیحات: همکاری در پروژه بازسازی درمانگاه مهرگان
  انجام کار های گرافیکی شرکت

 • آبان ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت آراد
  بازاریابی و فروش/ نماینده برندینگ

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلمسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقاشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلمسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین فیلم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقاشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com