مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی فناوری اطلاعات IT
    گرایش IT /دانشگاه EMU / معدل 3.8
  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات IT
    گرایش IT /دانشگاه Lydon / معدل 3.7
https://.com