مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه صنعتی بابل

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شرکت آرام صنعت پارس
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مدیر پروژه
 • مرداد ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۵
  شرکت زربال
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مدیر فنی

  توضیحات: کارشناس نگهداری و تعمیرات -مدیر فنی کارخانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان مدیریت صنعتی ایران و دانشگاه شمال
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • WinCC
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت زیمنس
 • هیدرولیک و پنوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان مدیریت صنعتی ایران و دانشگاه شمال
 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • WinCC
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت زیمنس
 • هیدرولیک و پنوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com