مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  کارسازان فراده ایرانیان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس کدینگ

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • آشنا به ساختار طبقه بندی کالا
 • آشنا به مدیریت محتوا و سئو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارشناس کدینگ کالا و خدمات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از سازمان ملی ایرانکد

ابزار و نرم افزار

 • ccs
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس کدینگ کالا و خدمات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از سازمان ملی ایرانکد
https://.com