مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه سراسری زنجان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمه دانا
  نماینده رسمی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com