مختصری از من

از خصوصیات شخصی من این است که به شدت به کار کردن علاقه دارم و احساس مسئولیت از دیگر خصوصیات بنده میباشد
خوش اخلاقی و نیز خوش برخوردی با مشتریان یکی از علایق بنده میباشد.
احترام به دیگر پرسنل برای من مهم است.

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  مغازه ی تولید و فروش نان فانتزی
  صنایع غذایی/ صاحب مغازه

  توضیحات: قبل و بعد از شرکت هایپر استار مغازه ی تولید و فروش نان فانتزی داشتم

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت هایپر استار
  صنایع غذایی/ فانتزی کار

  توضیحات: در این شرکت به عنوان اپراتور تولید انواع نان های فانتزی مشغول به کار بودم.

افتخارات

 • 1395
  تولید بهترین نان فانتزی در منطقه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تولید نان فانتزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تولید نان فانتزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com