مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد / معدل 16.08

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت کیمیا دارو پخش پاسارگاد
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تعاونی کارآفرینان فجر سبلان
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت آذران دارو دام اردبیل
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • بهمن ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت کشت و صنعت بهمن یاد سبلان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • تیر ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸
  شرکت صنایع غذایی ایلیا عسل
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل به قوانین مالیاتی و بیمه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل به قوانین مالیاتی و بیمه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com