مختصری از من

شخصيت آي ان تي پي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انتشارات جيحون
  مالی و حسابداری/ كارشناس اجرايي

  توضیحات: كسب موفقيت‌هاي كاري

ابزار و نرم افزار

 • world , excell
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com