مختصری از من

علاقه زیادی به کار برنامه نویسی و انجام کارهای داده کاوی دارم. از مشخصات بارز من می توان به مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری اشاره کرد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه شیخ بهایی / معدل 16
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ارومیه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پارس نمک کاوه
  مالی و حسابداری/ انجام دهنده کارهای سیستمی انبار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم شیء گرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم Query نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم شیء گرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم Query نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com