مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه
https://.com