مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی آب
  گرایش انتقال آب و زهکشی /دانشگاه دانشگاه باغین / معدل 15.97

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  جهاد کشاورزی
  کارشناس آب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • غواصی سطح 1 و2 (جوشکاری زیر آب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • غواصی سطح 1 و2 (جوشکاری زیر آب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com