مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی نفت
    گرایش مخازن /دانشگاه صنعتی سهند تبریز
https://.com