مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  هديش سبز پارسه
  طراحی و مدل کردن قطعات صنعتی با برنامه کتیا
 • بهمن ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۸
  شرکت دارپا سازه پارسیان
  کاراموزی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع نوین پارسیان
 • طراحی پایه در پروژه های نفت و گازی و پتروشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع نوین پارسیان

ابزار و نرم افزار

 • PDMS
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از نوین پارسیان
 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از انجمن کتیا ایران
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع نوین پارسیان
 • طراحی پایه در پروژه های نفت و گازی و پتروشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع نوین پارسیان
https://.com