مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-
  گرایش جامعه شناسی /دانشگاه خوارزمی تهران(تربیت معلم) / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت دارو سازی بارج اسانس
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند منابع انسانی

ابزار و نرم افزار

 • office- spss
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com