مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16.04
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه یزد / معدل 15.31

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  صنایع غذایی مانا
  مهندسی صنایع/ کارشناس سیستم ها و روش ها

  توضیحات: برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی، توسعه مدیریت

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ایران فاوا گسترش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس SAP/QM
 • دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدرس

  توضیحات: تدریس: اقتصاد مهندسی، طرح ریزی واحدهای صنعتی

 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  مجتمع آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی یاسین
  مدرس

  توضیحات: تدریس: برنامه ریزی و کنترل پروژه، کنترل تولید و موجودی ها، برنامه ریزی تولید، تحقیق در عملیات

 • دی ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  صنایع ریخته گری اصفهان
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی تولید

  توضیحات: کنترل موجودی ها، ایجاد سیستم برنامه ریزی تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  رضا قوی جربزه، الهام احمدی، یک مدل موجودی با سفارش عقب افتاده و سفارش از دست رفته با پارامترها و متغیرهای تصمیم فازی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 1394، تهران
 • 1391
  رضا قوی جربزه، مهدی پورعبائیان اصفهانی، رسول سجاد، ارائه روش TOPSIS گسترش یافته به کمک محاسبات فازی جهت تعیین وزن تصمیم گیرنده در مسائل تصمیم گیری گروهی، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 1391، تهران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل تولید و موجودی ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی نرم افزار MSP
 • Micorsoft Dynamic CRM
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی Micorosoft Dynamic CRM
 • برنامه نویسی GAMS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simul8
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل تولید و موجودی ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com