مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 13.67
https://.com