مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه غیرانتفاعی طبرستان / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت اوشانک
  مسئول فروشگاه
 • خرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت داریا تجارت ماد
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com