مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش داخلی /دانشگاه آزاد قزوین
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد / معدل 14.72

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  فولاد سیرجان ایرانیان
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس اداری و منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  پارس پویش
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰
  تجارت الکترونیک پاسارگاد
  مسئول پروژه CRM بانک مهر اقتصاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  20% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: میدکو
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایز ایران
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Sale (فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PW-Kara
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علم و صنعت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی پگاه آفتاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • چارگون
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  20% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: میدکو
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com