مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
 • تحقیق و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: سابقه فعالیت در شرکت ساختمانی در این حوزه

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • 3D max
  40% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • AutoCAD 3D
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Ielts 5.5
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
 • تحقیق و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک: سابقه فعالیت در شرکت ساختمانی در این حوزه
https://.com