مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد صنایع غذایی
    /دانشگاه ازاد دامغان / معدل 14

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
    شرکت تولید رب گوجه چاچ
    صنایع غذایی/ مسئول فنی ، مسئول کنترل کیفیت ، مدیر تولید
https://.com