مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 14.21

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  jahankit
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ web developer
 • بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر فنی و مهندسی مکاتک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح وب سایت

  توضیحات: راه اندازی بخش نرم افزاری دفتر فنی و مهندسی مکاتک و طراحی وب سایت برای بخش های مختلف
  طراحی و پیاده سازی وب سایت برای شرکت صنایع غذایی دانی همدان,
  فعالیت در بخش ارتباطات دفتر فنی و مهندسی مکاتک

پروژه ها

 • 1394
  Designing of Web based admission system for master’s degree applicant of Bu-ali sina university
  web designer

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • freelace photographer

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS/CSS3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • /SQL/MYSQL/SQLite/MS Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Client-Side and Server-Side Web Developing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ++Aptana Studio/Notepad
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS/CSS3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • /SQL/MYSQL/SQLite/MS Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Client-Side and Server-Side Web Developing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com